1. Kv Hästskon 12 (aka Sergelstan, Sergelhuset & Hamngatspalatset) | 42m | 12fl | U/C

  Kv Hästskon 12
  (aka Sergelstan, Sergelhuset & Hamngatspalatset)

  "Hästskon 12" is a property located at the junction of Sveavägen and Hamngatan at Sergels torg in the city district of Norrmalm, Stockholm. It was originally designed and built by architect Kjell Ödeen 1962-70 as headquarters for bank SEB. The property, consisting of three different buildings, is leased and managed by Vasakronan AB and owned by the City of Stockholm, and are in need of refurbishment. A new zoning plan and building permit has been issued, allowing for new construction of commercial property, consisting of mainly office space, as well as retail and public premises, a hotel and approx 30 apartments (with a combined area of 85 500 m2). Veidekke and NCC have been commissioned as general contractors, with construction starting July 3, 2017. The aim is for the project to revitalize the area and to receive a LEED Platinum rating for the new buildings.

  Kv Hästskon 12 är en fastighet belägen i korsningen Sveavägen/Hamngatan vid Sergels torg på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Kjell Ödeen 1962-70 som huvudkontor för SEB. Fastigheten består av tre olika huskroppar sammanbundna under marken (kallade S-huset, M-huset och H-huset; efter deras lägen mot Sveavägen, Malmskillnadsgatan och Hamngatan). Stockholms stad är lagfaren ägare, som upplåts med tomträtt till Vasakronan AB. Husen har delvis uttjänat sina syften och är i behov av upprustning. En detaljplan har tagits fram som medger om- och påbyggnad av fastigheten samt c:a 30 nya lägenheter. Genom projektet vill Vasakronan utveckla moderna lokaler för i huvudsak kontorsverksamhet, hotell, handel och publika lokaler. Veidekke och NCC har fått uppdraget att bygga om kvarteret som totalentreprenad i samverkan med Vasakronan med start den 3 Juli 2017. Målsättningen med projektet är att "vitalisera en anonym och bortglömd plats", och man siktar på att de nya husen ska få en LEED Platina-certifiering.


  image-638592

  Överblick över hela kvarteret Hästskon 12. Bild: Vasakronan/Marge


  image-638593

  image-638594

  Detaljplaneområde | Sprängskiss och versamhetsuppdelning (fr planbeskrivning)

  Projektet i siffror:
  • 10 000 m2 rivs
  • 24 000 m2 ny yta tillkommer
  • 85 500 m2 total BTA efter ombyggnad
  • 284 hotellrum (á 16 000 m2)
  • 34 nya hyresrätter
  Tidsplan:
  • Start PM 2014-04-11
  • Samråd 2015-11-09 – 2015-12-09
  • Granskning 2016-06-29 – 2016-08-31
  • Detaljplan, antagen 2016-11-24
  • Detaljplan, laga kraft 2016-12-31
  • Byggstart 2017-07-03
  • Beräknas vara klart 2020
  Projektinfo:
  Övriga källor:

  Kv Hästskon 12 (aka Sergelstan, Sergelhuset & Hamngatspalatset) | 42m | 12fl | U/C
  Author: tonbenron
  Source